BİLİMSEL PROGRAM
12 Ekim 2020 Pazartesi
19:00 - 19:50 Açılış Oturumu
Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan, Fatoş Önen
Davetli Yabancı Konuşmacı: DL Kastner
19:50 - 20:00 Ara
20:00 - 20:40 Uydu Sempozyumu - 1
20:40 - 20:45 Ara
20:45 - 21:25 Laboratuardan Tedaviye
Oturum Başkanı: Veli Yazısız
20:45 - 21:05 RA immünpatogenezi ve tedaviye yansıması
Ender Terzioğlu
21:05 - 21:25 AS immünpatogenezi ve tedaviye yansıması
Taşkın Şentürk
13 Ekim 2020 Salı
19:00 - 19:40 Uydu Sempozyumu - 2
19:40 - 19:45 Ara
19:45 - 20:45 Romatologlar için Covid-19
Oturum Başkanı: İhsan Ertenli
19:45 - 20:05 COVİD-19 pandemisi-neler öğrendik?
Timuçin Kaşifoğlu
20:05 - 20:25 COVİD-19 ilişkili Sitokin fırtınası ve bunun yönetiminde Romatologun Rolü
Cemal Bes
20:25 - 20:45 Romatizmal hastalığı olanlarda COVİD-19. Türkiye ve dünya verileri
Sinem Nihal Esatoğlu
20:45 - 20:50 Ara
20:50 - 21:30 Romatoid Artrit
Oturum Başkanları:
Gökhan Keser, Nevsun İnanç
20:50 - 21:10 Gelişmiş RA tedavileri ve cilt kanserleri
Tülin Ergun 
21:10 - 21:30 Gelişmiş RA tedavileri ve infeksiyonlar
Ediz Dalkılıç
21:30 - 21:35 Ara
21:35 - 22:15 Psoriyatik Artrit Güncellemesi 2019-2020
Oturum Başkanları:
Sedat Kiraz, Murat Turgay
21:35 - 21:55 Patogenez ve klinik bulgularda yenilikler
Dilek Solmaz
21:55 - 22:15 Tedavide yenilikler
Umut Kalyoncu
14 Ekim 2020 Çarşamba
19:00 - 19:40 Uydu Sempozyumu - 3
19:40 - 19:45 Ara
19:45 - 20:45 Spondiloartritler
Oturum Başkanları: Fatoş Önen, İsmail Sarı
19:45 - 20:05 Aksiyal spondiloartrit tedavisinde hedef mümkün mü?
Nurullah Akkoç
20:05 - 20:25 Görüntülemede yenilikler; yapısal lezyonların önemi
Servet Akar
20:25 - 20:45 Romatologlar için inflamatuvar barsak hastalığı yönetimi
Hale Akpınar
20:45 - 20:50 Ara
20:50 - 21:50 Behçet Sendromu
Oturum Başkanları: Melike Melikoğlu, İzzet Fresko
20:50 - 21:10 Behçet sendromu’nda hedefe yönelik tedavi mümkün mü?
Gülen Hatemi
21:10 - 21:30 Nörolojik tutulum spektrumu ve ayırıcı tanısı
Uğur Uygunoğlu
21:30 - 21:50 Behçet üveitinde tedavi ve monitorizasyon
Didar Uçar
15 Ekim 2020 Perşembe
19:00 - 19:40 Uydu Sempozyumu - 4
19:40 - 19:45 Ara
19:45 - 20:45 ANCA İlişkili Vaskülitler
Oturum Başkanları: Haner Direskeneli, Kenan Aksu
19:45 - 20:05 Klinik
Ömer Karadağ
20:05 - 20:25 Tedavide Yenilikler
Kenan Aksu
20:25 - 20:35 Ara
20:35 - 21:15 Uydu Sempozyumu - 5
21:15 - 21:20 Ara
21:20 - 22:00 Büyük Damar Vaskülitleri
Oturum Başkanı:
Emire Seyahi
21:20 - 21:40 Aktivite değerlendirmesi ve görüntülemede güncel veriler
Nilüfer Alpay Kanıtez
21:40 - 22:00 Tedavi Güncellemesi
Fatma Alibaz Öner
16 Ekim 2020 Cuma
19:00 - 19:40 Uydu Sempozyumu - 6
19:40 - 19:45 Ara
19:45 - 21:05 Bağ Doku Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Yasemin Kabasakal, Murat İnanç
19:45 - 20:05 SLE ve antifosfolipid sendromunda pulmoner tutulum: Bilinenler ve gözden kaçanlar
Bahar Artım-Esen
20:05 - 20:25 Sjögren sendromu ve malignite gelişimi
Gonca Karabulut
20:25 - 20:45 İnflamatuvar miyopatilerde otoantikorların akılcı kullanımı
Zeynep Özbalkan Aşlar
20:45 - 21:05 IgG4 ilişkili hastalık: Yeni ne var?
Murat İnanç
21:05 - 21:10 Ara
21:10 - 21:50 Uydu Sempozyumu - 7
17 Ekim 2020 Cumartesi
10:00 - 10:40 Sistemik Skleroz
Oturum Başkanı:
Merih Birlik
10:00 - 10:20 SSc hastalarında PH: Tarama ve Tedavi
Ali Akdoğan
10:20 - 10:40 SSc hastalarında Pulmoner fibroz: Tanı, tedavi, izlem
Süleyman Serdar Koca
10:40 - 10:45 Ara
10:45 - 11:00 Uydu Sempozyumu - 8
11:00 - 11:05 Ara
11:05 - 11:45 Pediatrik Romatoloji
Oturum Başkanı:
Nuray Aktay Ayaz
11:05 - 11:25 Çocukluk çağı otoenflamatuar hastalıklarında güncelleme
Yelda Bilginer
11:25 - 11:45 COVID-19 döneminde jüvenil idyopatik artrit güncellemesi
Özgür Kasapçopur
11:45 - 11:50 Ara
11:50 - 12:30 Uydu Sempozyumu - 9
12:30 - 12:35 Ara
12:35 - 13:15 FMF ve Diğer Otoenflamatuar Hastalıklar
Oturum Başkanları:
Huri Özdoğan, Abdurrahman Tufan
12:35 - 12:55 Erişkinde otoinflamatuvar hastalıklar: Kimde düşünelim, nasıl tanı koyalım?
Ahmet Gül
12:55 - 13:15 Otoinflamatuvar hastalıklarda tedavi: Kolşisinden biyolojiklere tedavi kararları
Serdal Uğurlu
13:15 - 13:20 Ara
13:20 - 14:20 İstatistik
Oturum Başkanı:
Hasan Yazıcı

Regresyon analizlerini doğru okumak. Modelleri nasıl kullanalım? Kestirim mi - Nedensellik mi?
Koray Taşçılar