KURULLAR
Düzenleme Kurulu

Başkan
Vedat Hamuryudan

Genel Sekreterler
Haner Direskeneli
Süleyman Özbek
Cemal Bes

Düzenleme Kurulu
İzzet Fresko
Ali Akdoğan
Gülen Hatemi

Bilimsel Kurul
Servet Akar
Ali Akdoğan
Kenan Aksu
Fatma Alibaz
Cemal Bes
Haner Direskeneli
İhsan Ertenli
Ahmet Gül
Gülen Hatemi
Murat İnanç
Nevsun İnanç
Yasemin Kabasakal
Umut Kalyoncu
Özgür Kasapçopur
Gökhan Keser
Sedat Kiraz
S. Serdar Koca
Melike Melikoğlu
Fatoş Önen
Seza Özen
Emire Seyahi
Taşkın Şentürk
Koray Taşçılar
Ender Terzioğlu
Serdal Uğurlu