POSTER BİLDİRİLER
Sunum No Ref. No Bildiri Başlığı Sunucu
PS - 001 6 Kolon Perforasyonu Sonrası Tanı Alan Behçet Sendromu Cemal Gürbüz
PS - 002 7 Bağ Dokusu İlişkil İntertisyel Akciğer Hastalıklarının İlk Basamak Tedavisinde Azatiyoprin ile Siklofosfamidin Karşılaştırılması Hasan Satış
PS - 003 10 Ailesel Akdeniz Hastalarının Yönetiminde Hasta ve Hekim Perspektifi Arasındaki Uyumsuzluk Hasan Satış
PS - 004 11 Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Komplikasyonlardan Kaçınmak için Hangisini Sağlamak Daha Önemli: Lab remisyonu mu Klinik remisyon mu? Hasan Satış
PS - 005 14 Sistemik lupus eritematozus hastasında bilateral optik nöropatiye bağlı görme kaybı: Olgu sunumu Sibel Ösken
PS - 006 17 Ankilozan spondiliti taklit eden omurga tutulumu: Alkaptonürili bir olgu Erdal Bodakçi
PS - 007 18 Hafif ve şiddetli Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı hastalarda Fabry hastalığı prevalansı Sadettin Uslu
PS - 008 20 Gut ve Paget hastalığı birlikteliği; bir tesadüf mü? Erdal Bodakçi
PS - 009 23 İnflamatuar bel ağrısının beklenmedik bir nedeni: Osteitis kondensans ilii Sadettin Uslu
PS - 010 24 Sistemik Skleroz Hastalarında SARS-CoV-2 Hastalığı (COVID-19): 4 olgu serisi Numune Aliyeva
PS - 011 25 AA amiloidoza bağlı kronik böbrek yetmezliği ile presente olan yeni tanı ankilozan spondilit olgusu Adem Ertürk
PS - 012 26 Sistemik Lupus Eritematozus Tanılı Hastada Tüberküloz Lenfadenopati, Sakroileit ve Psödotumor Serebri: Olgu Sunumu Zeynep Kaya
PS - 013 28 Retroperitoneal fibrozis ayırıcı tanısında nadir bir hastalık: Erdheim-Chester Hastalığı Zeynep Yılmaz Bozkurt
PS - 014 29 Subkutan Nodül ile Prezente Olan, Yaşlı, Erkek Sarkoidoz Olgusu Zeynep Yilmaz Bozkurt
PS - 015 31 TNF inhibitörü ile Erken Tedavi, Aktif AxSpA TanılıHastalarda Daha Yüksek Yanıt Oranlarıyla İlişkilidir Semih Gülle
PS - 016 34 Eozinofilik Fasiit Tanılı Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri Tuba Yüce İnel
PS - 017 40 İntravenöz iloprost ile tedavi edilen kemik iliği ödemi olgusu Hasan Ulusoy
PS - 018 42 Ustekinumab kullanan psöriatrik artrit hastalarının COVID-19 pandemi sürecindeki kaygı düzeyleri ve tedavi kompliansı Mert Öztaş
PS - 019 43 Remisyonda nazofarenks kanseri sırasında ortaya çıkan dermatomiyozit olgusu Elif Dinçses Nas
PS - 020 45 Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalarında depresyon ve anksiyete sıklığı ve hastalığın şiddeti ile ilişkisi Damla Karataş
PS - 021 50 Yaşlı ankilozan spondilit hastalarında kırık riski ve ilişkili faktörler Nuh Ataş
PS - 022 51 Kronik diz ağrısı ile gelen bir hastada bilateral tibial pseudofraktür Hasan Ulusoy
PS - 023 52 Nedeni Bilinmeyen Ateşin Sıradışı Bir Nedeni: Pulmoner Arteriyel Anevrizma Samet Karahan
PS - 024 53 Polimiyaljia Romatica ile Prezente Olan Soliter Plazmositom Olgusu: Vaka Sunumu Zeynep Öztürk
PS - 025 54 Ankilozan Spondilit ilişkili AA Amiloidozun Sekukinumab ile Başarılı Tedavisi: Üç Hastalık Olgu Serisi Murat Bektaş
PS - 026 55 Ankilozan Spondilit Taklitçisi İdiopatik Hipoparatiroidili Bir Olgu Gül Güzelant Özköse
PS - 027 56 Covid-19 kliniği ile başvuran Anti- Sentetaz sendromlu olgu Erdal Bodakçi
PS - 028 63 Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında anakinra tedavisinin uzun dönem güvenlik ve etkinliğinin değerlendirilmesi Nuh Ataş
PS - 029 64 Poliartrit Ve Spondilodiskit İle Gelen Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu Berna Yurttas
SS - 030 65 Covid-19 Pandemisinin İmmunsupresif İlaç Kullanan Romatoloji Hastalarında Anksiyete Üzerine Etkisi Tuğba İzci Duran

Poster sunumlar Dijital Kongre platfomuna “PDF” olarak yüklenecektir.

Posterinizi 1080x1920 px. ölçülerinde elektronik olarak hazırlayarak PDF formatında 28 Eylül 2020 tarihine kadar "caglar.ocal@devent.com.tr" adresine göndermenizi rica ederiz.

***Bu tarihe kadar iletilmeyen bildiriler maalesef dijital sempozyum sayfasında yer alamayacak ve sunulamayacaktır. Bu nedenle bildirilerinizi bu tarihe kadar göndermeniz konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.

PowerPoint veya Keynote uygulamaları ile hazırlayacağınız posterinizi PDF olarak kaydedip bildiri numaranız ile adlandırarak gönderebilirsiniz.

PowerPoint üzerinden Dosya > Sayfa Yapısı menüsünden Ekran Gösterisi 16:9 ölçülerini seçerek genişlik ölçüsünü 18 cm, yükseklik ölçüsünü 32 cm olarak belirleyebilirsiniz. Poster görsellerinin dikey formatta olması konusunda desteklerinizi rica ederiz.

Bildirilerin sunulması için kongre kaydı yapılması zorunludur.

Kongreye kabul edilmiş bildiriler “Ulusal Romatoloji Dergisi”nde yayınlanacaktır